Perspektywa ma znaczenie – szkolenia e-Learningowe zgodnie z WCAG

30 czerwca, 2023
 • tytulowa_grafika

Współcześnie świat online to stały element naszej codzienności. Większość czynności wykonujemy poprzez Internet – załatwiamy wszelkiego rodzaju formalności, realizujemy zakupy, pracujemy, uczymy się. Korzystając z tego komfortu, warto mieć na uwadze, że nie wszyscy użytkownicy Internetu otrzymują jednakowe warunki do jego użytku.

Cenimy Internet za to, że dzięki niemu możemy wiele spraw załatwić szybko i „od ręki”. Czasem jednak zdarza się, że coś na stronie ładuje się zbyt wolno lub widniejące na niej treści nie są całkowicie czytelne. Wyobraźmy sobie, że nie dzieje się to sporadycznie a codziennie, za każdym razem, gdy potrzebujemy skorzystać z sieci. Na przykład, mamy teraz do zaliczenia szkolenie e-learningowe i musimy zrobić to z zamkniętymi oczami, wyłącznie za pomocą klawiatury i czytnika ekranu. Nietypowa perspektywa, prawda? A jednak są wśród nas osoby, które w taki sposób funkcjonują.

Statystyki

Według statystyk, w Polsce żyje około 15% osób z niepełnosprawnościami. – fizycznymi, sensorycznymi, psychicznymi. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, co widzimy na danej stronie może nie być dostępne dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami.

Komfort dla wszystkich użytkowników

Aby zadbać o komfort osób z niepełnosprawnościami, powstały wytyczne WCAG. Do ich stworzenia przyczyniła się organizacja World Wide Web Consoritum. Zanim jednak o tych wytycznych powiemy więcej, przypomnijmy, czym jest dostępność cyfrowa – to pozwoli nam na lepsze pojęcie tematu standardów WCAG.

Idea dostępności cyfrowej zakłada tworzenie wszelkich kanałów online w taki sposób, aby ułatwić tej grupie obywateli nawigację, interakcję i zrozumienie danego produktu cyfrowego. To prawny obowiązek oraz szansa na dotarcie do większej grupy potencjalnych odbiorców. Dzięki niej, osoby z wszelkimi niepełnosprawnościami mogą wygodnie korzystać z serwisów, aplikacji, dokumentów, multimediów czy usług elektronicznych.

A jaki to wszystko ma związek z WeLearning? W odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników i klientów, wdrożyliśmy w nasze projekty standard WCAG. Wprowadzenie tego rozwiązania w naszą pracę jeszcze bardziej uświadomiło nam, jak ważna jest uniwersalna dostępność cyfrowa. Standard WCAG niweluje wiele problemów, z którymi w Internecie borykają się osoby niepełnosprawne. A jeśli mamy możliwość robić coś jeszcze lepiej, to… czemu nie? 😊

WCAG – poznajmy się

WCAG to skrót od angielskiego wyrażenia: Web Content Accessibility Guidelines, czyli zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. To zbiór wytycznych, które wskazują, jak należy zaprojektować stronę internetową (i nie tylko – standard odnosi się do wszystkich treści prezentowanych za pośrednictwem Internetu), aby była prosta i wygodna w odbiorze dla wszystkich użytkowników.

WeLearning wychodzi naprzeciw temu i – na życzenie klienta – tworzy szkolenia spełniające owe wymogi. Przyjrzyjmy się czterem głównym zasadom dostępności WCAG, według których tworzymy kursy, przystosowane pod tym kątem.

Jak to robi WeLearning?

Nasze szkolenia e-learningowe, uwzględniające wymogi WCAG, tworzymy na ten moment w Articulate Storyline, ponieważ dostrzegliśmy, że dzięki szerokiemu zakresowi funkcjonalności, ten program pozwoli nam na zrealizowanie jak największej liczby założeń WCAG.

Pracując ze standardem WCAG nieustannie poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań. Przy pierwszym zetknięciu ze standardami dostępności cyfrowej odkryliśmy, że odnoszą się one przede wszystkim do serwisów internetowych, więc następnie należało zinterpretować owe wytyczne pod kątem e-learningu i doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to wyzwanie. Czy to dla nas powód do rezygnacji? Oczywiście, że nie! WeLearning żyje wyzwaniami!

Obecnie dbamy m.in.: o to, aby każdy ekran wymagał ustawienia kolejności czytania elementów przez czytnik oraz dodania tekstów alternatywnych dla elementów nietekstowych. Co więcej, wprowadzamy słowniczek, w którym wyjaśniamy skróty, których nie można w szkoleniu rozwinąć (z niektórymi czytnik wciąż sobie nie radzi). Oczywiście, to nie wszystkie mechanizmy, którymi dysponujemy, ale… przecież nie podamy tutaj wszystkiego od razu na tacy!

Tak, wdrożenie takich rozwiązań do szkolenia wymaga od zespołu projektowego większych nakładów pracy. Dlaczego? Ponieważ jest to zupełnie inne podejście do realizacji projektu, a co za tym idzie – jego wyceny. Stworzenie szkolenia, które spełnia standardy WCAG to nie tylko dodanie opisów alternatywnych czy zaimplementowanie słowniczka. To szereg wielu różnorodnych działań na pozostałych płaszczyznach produktu. Realizacji takiego kursu nie należy traktować wyłącznie jako dopasowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością – szkolenie e-learningowe ze standardami WCAG musi pełnić rolę praktycznego źródła wiedzy zarówno dla osoby, która ma sokoli wzrok i na co dzień korzysta z myszki komputerowej, jak i osoby, która niedosłyszy czy ma problemy z widzeniem.

Wysiłek włożony w stworzenie koncepcji dla tego typu kursu, zaprojektowanie jej i przetestowanie, zwróci się zarówno nam, jak i zleceniodawcy w postaci produktu, który spełnia warunki, dzięki którym bez ograniczeń można dotrzeć do większej liczby odbiorców.

No dobrze, już dobrze… uchylimy rąbka tajemnicy, jakie działania wykonujemy przy projektowaniu szkoleń z wymogami WCAG:

 • Używanie prostych kolorów, przystępnego języka oraz optymalnego rozmiaru czcionki. Treści starajmy się przedstawiać zwięźle lub za pomocą punktorów.
 • Stosowanie odpowiedniej interlinii między wierszami tekstu oraz odstępów między akapitami.
 • Wprowadzanie tekstów alternatywnych dla elementów nietekstowych, np. grafik.
 • Tworzenie przycisków w odpowiednich rozmiarach – dzięki temu ułatwimy Użytkownikowi wybranie danego przycisku (np. zamiast: „Kliknij tutaj” wprowadźmy na przycisku treść „Pobierz plik”).
 • Unikanie skrótów, a jeśli nie możemy ich rozwinąć w tekście, powinniśmy zadbać o udostępnienie ich rozwinięcia w innym miejscu szkolenia.
 • Stosowanie precyzyjnych poleceń tak, aby Użytkownik miał 100% pewności co do ruchów, jakich od niego oczekujemy.
 • Unikanie ekranów ze złożonymi interakcjami (ekrany z wieloma krokami do wykonania). Jeśli decydujemy się na wprowadzenie interakcji na ekranie (np. ekran ćwiczeniowy), wszelkie elementy interaktywne należy zgromadzić w jednym miejscu. Przy czym należy pamiętać, aby nie oddzielać treści poleceń od ich kontekstu.
 • Unikanie gromadzenia treści w obszernych kolumnach – w miarę możliwości rozmieszczajmy tekst na mniejsze akapity.
 • Unikanie nawiązania do treści z poprzednich ekranów. Jeśli musimy wspomnieć o czymś, co już przytoczyliśmy w szkoleniu, powinniśmy wprowadzić to na ekranie.
 • Unikanie oznaczeń wyłącznie za pomocą kolorów.

Przedstawiamy nasze dotychczasowe kursy, jakie zrealizowaliśmy z wykorzystaniem wymogów WCAG:

Pamiętajmy, że wprowadzenie standardów WCAG w swoich produktach to nie tylko wywiązanie się z prawnych zobowiązań – głównym celem powinno stać się tworzenie uniwersalnych produktów cyfrowych, z których korzystanie będzie możliwe w takim samym stopniu dla każdego odbiorcy. Współpracując z WeLearning, wdrożenie standardów WCAG do produktu e-learningowego nie będzie jedynie „odhaczeniem” jednej z norm. Sprawimy, że taki produkt z pewnością wyróżni się spośród wielu innych dostępnych ofert na rynku.